Balkanları Etkisi Altına Alan Selden Etkilenenlere Yönelik Insani Yardım Kampanyasına Ilişkin Resmi Gazete'de Yayımlanan Başbakanlık Genelgesi

Kudüs Başkonsolosluğu 23.05.2014