Filistin Ekonomisi, 30.5.2016

- GSYH: 3,004 milyar ABD Doları

- Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 1.066 ABD Doları

- GSYH’daki artış: % 3,9

- İşsizlik Oranı: % 22

- Enflasyon Oranı: % 3,9 (Sözkonusu rakam resmi kaynaklarda belirtilmekle birlikte, piyasadaki reel artışlar ve kira ücretleri artışları % 10’ları aşmaktadır)

-İhracat : 300 milyon ABD doları

-İthalat : 1,533 milyar ABD doları

Temel Ekonomik Göstergeler

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Reel GSYH Artışı

%-5,6

%-14,8

%-10,1

%6,1

%6,2

%8,7

%-6,6

%3,9

Döviz Kuru ($:NIS)

4,08

4,21

4,74

4,55

4,48

4,35

4,48

4,06

GNP Per Capita ($)

1.626

1.217

1.001

1.088

1.181

1.318

1.067

1.066

Tüketici Fiyat Artışı

%2,7

%1,2

%5,7

%4,4

%3

%3

%3,76

%3,9

İşsizlik Oranı

%14

%26

%31

%25,6

%26,6

%22,4

%23,6

%22

Yoksulluk Oranı

%31

%46

%59

%61

%46

%43

%65

%46

* 2007 verileri, Filistin Merkez İstatistik Bürosu ve Dünya Bankasından temin edilmiş olup yaklaşık göstergelerdir.

2007 Haziran ayında Hamas’ın Gazze Şeridi’nde yönetimi ele geçirmesi sonucu İsrail’in aldığı bir kararla Gazze’ye yönelik her türlü mal giriş ve çıkışını durdurmasıyla birlikte halkın temel ihtiyaç maddelerine erişimde karşılaştığı zorluklar ciddi bir yoksulluğa ve sosyal koşullarda bozulmaya yol açmıştır.

Diğer taraftan 2007 Kasım ayında düzenlenen Annapolis Zirvesi sonrasında gerçekleştirilen Paris Konferansı’nda taahhüt edilen yardım miktarı çerçevesinde, Filistin’e yapılmakta olan yardımların istikrarlı bir şekilde süreceği anlaşılmıştır. Öte yandan, ağırlıklı olarak ithalata bağımlı olan Filistin ekonomisi, para arzının da yerli kanallarla karşılanamıyor olması nedeniyle tamamen dış faktörlere dayanan bir yapıya sahiptir.

Filistin’de müteşebbis olarak nitelendirilebilecek bir işadamı sınıfı mevcut olmakla birlikte, ülkenin içinde bulunduğu durum ticari faaliyetler ile iç ve dış yatırımların istenilen düzeye çıkartılmasının önünde engel teşkil etmektedir.


*Ekonomik Duruma ilişkin veriler Filistin Merkez İstatistik Bürosundan temin edilmiş olup, 2007 yılının ilk dokuz ayını yansıtmaktadır.