Filistin ikili ilişkileri, 31.5.2016

TÜRKİYE- FİLİSTİN ARASINDAKİ İKİLİ SİYASİ İLİŞKİLER

Filistin sorununda ve Arap – İsrail ihtilafında tarafların meşru hak ve çıkarlarını gözeten dengeli tutumunu geçmişten bugüne sürdüren Türkiye, çok taraflı aktif dış politika ilkesi temelinde Ortadoğu ile ilgili meselelerde ve İsrail – Filistin anlaşmazlığının giderilmesine yönelik çabalarda etkili bir konumda bulunmaktadır.

1980 yılında İsrail’in Kudüs’ü ebedi ve bölünmez başkenti olarak ilan etmesi kararına tepki olarak Kudüs’teki Başkonsolosluğunu kapatan ve İsrail’le temsil seviyesini II. Katip düzeyine indiren Türkiye, 30 Ekim – 1 Kasım 1991 tarihlerinde Madrid’de düzenlenen Barış Konferansı ile başlatılan Orta Doğu Barış Süreci çerçevesinde 31 Aralık 1991 itibariyle İsrail’le diplomatik ilişkilerini Büyükelçilik düzeyine yükseltmiş ve 1992 Eylül ayında da Kudüs Başkonsolosluğunu yeniden faaliyete geçirmiştir.

Kudüs Başkonsolosluğumuz uhdesinde bulunan Filistin’le ilişkilere verilen önemin bir göstergesi olarak Şubat 2005 itibariyle temsil seviyemizin Büyükelçi düzeyine çıkarılması başta olmak üzere, 2005 Mayıs ayında Ramallah’ta açılan TİKA Kudüs Program Koordinatörlüğü ve 2005 Aralık ayında Temsilciliğimiz bünyesinde ihdas olunan Ticaret Ataşeliği kadrosu da Filistin’le ilişkilere atfedilen önemi yansıtmaktadır.

Filistin’e her alanda destek olmaya devam eden ülkemiz, Ortadoğu’nun istikrara kavuşmasının önündeki en önemli engel olarak gördüğü Filistin-İsrail ihtilafına müzakereler yoluyla adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm getirilmesini ve İsrail’in 5 Haziran 1967 tarihindeki işgali öncesinde varolan sınırlar içerisinde, başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail ile barış içinde yaşayan bir Filistin Devleti’nin vakit geçirilmeksizin kurulması taraftarıdır.

Ülkemiz ayrıca, HAMAS ile FATAH arasında süregiden uzlaşmazlığın giderilmesi bağlamında tarafların bir an evvel ulusal mutabakat ekseninde uzlaşıya varmaları yönündeki tüm girişim ve süreçleri desteklemektedir.

Ülkemiz, Filistin’in Birleşmiş Milletler’e 2011 Eylül ayında yaptığı üyelik başvurusunu, keza Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGnK) 29 Kasım 2012 tarihinde yapılan oylamayla “üye olmayan gözlemci devlet” statüsü kazanmasını kuvvetle desteklemiştir. Sayın Bakanımız sözkonusu oylama sırasında bizzat oturuma katılarak BMGnK’na hitap etmiş ve destek amacıyla bahsekonu oturuma katılan tek yabancı ülke Dışişleri Bakanı olmuştur.