FİLİSTİN EKONOMİSİ VE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER, 31.5.2016

FİLİSTİN EKONOMİSİ VE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER

Türkiye, Filistin ile arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda iki ülke iş çevreleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 1994 yılında Türkiye-Filistin İş Konseyi Kurulmuştur.

AB müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde, ülkemiz ile Filistin arasında 2004 yılında imzalanan Geçici Serbest Ticaret Anlaşması’ndan sonra Filistin ile aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerde devamlı bir ilerleme kaydedilmiştir.

2013 yılında kurulan Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde yeni bir adımı teşkil etmiştir.

Ülkemiz halihazırda Cenin’de yer alan 920 dönüm büyüklüğündeki bir arazi üzerinde Cenin Sanayi Bölgesi’nin kurulmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. 2014 yılında TOBB tarafından Filistin Hükümeti’ne 10 milyon ABD Doları aktarılarak bahsekonu arazinin kamulaştırılması sağlanmıştır. Sanayi bölgesi arazisine su, elektrik ve yol gibi alt yapı hizmetlerinin ulaştırılmasına yönelik çalışmalar başlamış olup, sanayi bölgesinin master planı ilgili Filistin kuruluşlarına iletilmiştir. Yakın gelecekte inşaatına başlanacak sanayi bölgesi hizmete girdiğinde Filistin’in en büyük serbest sanayi bölgesi olacak ve oluşturacağı istihdam imkânlarıyla Filistin ekonomisine önemli katkılar sunacaktır.

I. Filistin Genel Ekonomik Bilgileri

20142015

GSYİH (Nominal-Milyar $) 12,71 12,67

Reel GSYİH Artışı (%) -0,2 3,5

Nüfus (Milyon) 4,55 4,68

Kişi Başı GSYİH (Nominal-$)2.960 2.865

Tüketici Fiyat Endeksi Artışı (%) 1,7 1,4

İşsizlik (%)26,9 25,9

İhracat (fob- Milyon $)1,255 1.342

İthalat (fob- Milyon $)6,651 6.921

Kaynak: Filistin İstatistik Merkezi, Filistin Para Otoritesi, Economist Intelligence Unit

II. Filistin’in Dış Ticareti (2014)

Başlıca İhracat Ürünleri: Taş, çimento, plastik, asbest, bitkisel yağlar, demir-çelik, yenilebilir meyve, fındık, narenciye kabuğu, kavun

Başlıca İthalat Ürünleri: Vasıtalar, makine, elektrik ve elektronik malzemeler, et ve et ürünleri, tahıl, un, nişasta, süt ürünleri, eczacılık ürünleri

Kaynak: Trade Map

III. Türkiye’nin Filistin ile olan Ticareti (bin ABD Doları)

Yıl İhracat İthalat

2013 289.170 3.005

2014 325.915 2.988

2015

Kaynak: Trade Map

IV. Türkiye’nin Filistin ile olan Ticareti –Ürünler (2014)

Başlıca İthalat Ürünleri: Yenilebilir meyve, fındık, narenciye, meyve kabupları, ham post ve deriler

Kaynak: Trade Map