Türkiye Cumhuriyeti

Kudüs Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Tarihi ve Önceki Başkonsoloslarımız

T.C. Kudüs Başkonsolosluğu, Osmanlı-Türk mirasının kadim coğrafyasındaki konumu itibarıyla Türkiye’nin yurtdışındaki önemli dış temsilciliklerinden biridir.

Filistin toprakları yirminci yüzyılın ilk yıllarında iki idari bölgeye bölünmüş; kuzeydeki Akka ve Nablus sancakları Beyrut Vilayeti’ne, Yafa, El-Halil ve Kudüs şehirlerini kapsayan güneydeki “Bağımsız Kudüs Sancağı” da doğrudan İstanbul’a bağlanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti ile Kudüs arasında kurulan bu doğrudan bağ sayesinde başta Kudüs olmak üzere Filistin topraklarının artan yüksek profili, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün Filistin ve Kudüs’e ilişkin değişik zamanlar yaptığı açıklamalarda da ifadesini bulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu müteakiben 1925 yılında açılan Kudüs Başkonsolosluğu, doğrudan Dışişleri Bakanlığına bağlı bulunan yurtdışındaki en eski diplomatik misyonlarımız arasında yer alma ayrıcalığına sahiptir.

Resmi adı Başkonsolosluk olmakla birlikte bir Büyükelçiliğin iş hacmi ve görev niteliklerine sahip olan Kudüs Başkonsolosluğu’nun zamanımıza kadar uzanan dönem içerisinde fiili sınır değişikliklerine bağlı olarak yeniden düzenlemeler geçiren görev alanı günümüzde Filistin Ulusal Yönetimi’ne bağlı bulunan Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ni kapsamaktadır. Ayrıca, BM Genel Kurulu’nun 1947’de almış olduğu 181 sayılı Karar uyarınca özel statü (corpus separatum) kazandırılan Kudüs şehri de, anılan kararda belirlenen sınırlar içerisinde yer alan bitişik bölgesiyle birlikte, Başkonsolosluğun görev alanı içerisine girmektedir.

İsrail’in Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ni işgal ettiği 1967 savaşı sonrasında, İsrail askerlerinin Haram-ı Şerif avlusuna girerek Kubbet-ü Sahra’nın kubbesine İsrail bayrağı dikme girişimleri, dönemin Kudüs Başkonsolosu tarafından önlenmiştir.

İsrail Parlamentosu’nun 1980 yılında Kudüs’ü İsrail’in “ebedi ve bölünmez” başkenti ilanı üzerine ülkemizin İsrail’e yönelik protesto adımı olarak kapatılan Kudüs Başkonsolosluğu, Madrid Barış Konferansı’nın yarattığı olumlu atmosferin de katkısıyla 1992 yılı Eylül ayında faaliyetlerine yeniden başlamış ve günümüze kadar aralıksız devam etmiştir.

Türk dış politikasının son dönemde özelde Filistin-İsrail anlaşmazlığı, genelde de Orta Doğu’ya verdiği önemin bir göstergesi olarak, 2005 yılında Kudüs’teki Misyon Şefliği’ne bir Büyükelçi tayin edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu günümüzde 30’dan fazla personeliyle Filistin’de yaşayan vatandaşlarımıza konsolosluk hizmetleri verilmesi ve ülkemizin Filistin Ulusal Yönetimi ile her alanda ikili ilişkilerinin geliştirilmesi suretiyle bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı barış ile istikrarın tesisine yönelik çabalara katkıda bulunmaya yönelik etkinliklerini sürdürmektedir.

 
Ülkü Karatay
Başkonsolos (MM)
-01.04.1980
Hasan Basri Lostar
Başkonsolos (MM)
24.06.1925-17.03.1927
Mehmet Refik Durmaz
Başkonsolos (MM)
17.03.1927-30.06.1928
Atıf Kor
Başkonsolos (MM)
20.07.1928-22.11.1930
Hasan Sabri Kezrak
Başkonsolos (MM)
12.04.1931-31.08.1931
Rüşemi Bey
Başkonsolos (MM)
09.09.1931-30.05.1932
Talat Kayaalp Bey
Başkonsolos (MM)
06.07.1932-04.12.1934
Ahmed Umar
Başkonsolos (MM)
07.12.1934-24.07.1938
Cemal Tevfik Karasapan
Başkonsolos (MM)
25.07.1938-16.04.1942
Hilmi Kamil Bayur
Başkonsolos (MM)
09.05.1942-10.08.1943
Fuad Aktan
Başkonsolos (MM)
25.09.1943-13.07.1945
Ahmet Rüştü Demirel
Başkonsolos (MM)
12.10.1945-31.07.1949
Burhan Işın
Başkonsolos (MM)
25.11.1949-18.02.1951
Fuat Bayramoğlu
Başkonsolos (MM)
19.02.1951-09.09.1953
Hakkı Kentli
Başkonsolos (MM)
29.11.1953-13.07.1959
Sadullah Eygi
Başkonsolos (MM)
21.02.1961-25.03.1961
Kemal Yurdadoğan
Başkonsolos (MM)
25.03.1961-18.09.1961
Celalettin Ziyal
Başkonsolos (MM)
19.09.1961-15.10.1964
Halil Kaya Pirnar
Başkonsolos (MM)
15.10.1964-02.09.1966
Ali Refik İleri
Başkonsolos (MM)
03.09.1966-15.07.1971
Behiç Kışınbay
Başkonsolos (MM)
27.07.1971-17.08.1975
Aydın Alacakaptan
Başkonsolos (MM)
31.08.1975-16.10.1977
Yusuf Kadri Dicle
Başkonsolos (MM)
31.10.1977-07.07.1978
Işık Akın (UZER)
Başkonsolos (MM)
01.10.1992-17.08.1996
Ethem Tokdemir
Başkonsolos (MM)
01.09.1996-16.08.2000
Hüseyin Avni Bıçaklı
Başkonsolos (MM)
01.09.2000-13.02.2005
Ercan Özer
Büyükelçi, Birinci Sınıf Başkonsolos
15.02.2005-12.11.2009
Şakir Özkan Torunlar
Büyükelçi, Birinci Sınıf Başkonsolos
17.04.2010-01.02.2014
Mustafa Sarnıç
Büyükelçi, Birinci Sınıf Başkonsolos
01.02.2014-10.08.2016
Hüsnü Gürcan Türkoğlu
Büyükelçi, Birinci Sınıf Başkonsolos
15.11.2016-