Başkonsolosun Mesajı


Kudüs’te 1925 yılında hizmete giren Temsilciliğimiz, çalışmalarını,Türkiye ile Filistin arasında köklü tarihi, kültürel ve insani ilişkileri yansıtan bir anlayışla, etkinve verimli bir biçimde yürüte gelmektedir.

Filistin meselesiTürk dış politikasının her zaman önem ve öncelik verdiği konuların başında yer almıştır. Bunda hiç şüphesiz Filistin topraklarında dört asırdan fazla ortak bir yaşam sürdürmüş olan Türk ve Filistin halklarının yakın akrabalık ve kardeşlik bağları en belirleyici unsurdur. Türk kültür varlığınınizlerini, İslam dünyasının üçüncü kutsal mekanı olan Mescid’i Aksa’nın yanı sıra,Filistin’in hemen her yerleşim yerinde görmek bir Türk diplomat için gurur vesilesidir.

Türkiye, 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasını her zaman kuvvetle desteklemiştir. Bu bağlamda son olarak29 Kasım 2012 tarihinde Filistin’in Birleşmiş Milletler’de “Üye Olmayan Gözlemci Devlet” statüsünü elde etmesinde ülkemiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Türkiye,Orta Doğu Barış Süreci’nin ilerletilmesine yönelik girişimlere de her zaman cesaret vermiştir.

Filistin’in beşeri sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Bursları çerçevesinde her yıl 100’den fazla Filistinli öğrenciye ülkemizde yüksek öğrenim görme imkanı sunuyoruz. Türk üniversitelerinden mezun olmuş Filistinli kardeşlerimizle zaman zaman gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda onların Filistin’de gerek kamu gerek özel sektörde en iyi yerlere geldiklerini görmekten kıvanç duyuyoruz.

Öte yandan, TİKA ve diğer Türk kamu ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla, başta eğitim ve sağlık sektörlerine yönelik olmak üzere, Filistin’e sunduğumuz kapsamlı kalkınma yardımlarının Filistin’in kurumsal altyapısının güçlenmesine ve kapasite artışına yol açtığını büyük bir memnuniyetle gözlemekteyiz. Uluslararası sorumluluklarının da bilincinde olan Türkiye, başta UNRWA olmak üzere ilgili BM organları ve diğer uluslararası kuruluşlarla yakın eşgüdüm içerisinde, özellikle mülteci durumunda bulunan Filistinlilere insani yardımlarını sunmaktadır. Bu çerçevede TİKA, AFAD, Türk Kızılayı’nın yanısıra Türk sivil toplum kuruluşları ilaç, un, yakıt gibi temel insani gereksinimlerin karşılanmasında büyük bir sorumluluk anlayışıyla hareket etmektedirler.

Filistin ile ekonomik ve ticari işbirliğimizi ilerletmek, bir başka önemli hedefimizi teşkil etmektedir. Ziyaret ettiğimiz şehirlerde kurulu sanayi ve ticaret odaları ile temasa geçmeye özen gösteriyoruz. İşadamlarıyla değişik vesilelerle sık sık bir araya geliyoruz. Bizden olabilecek beklentilerini Ticaret Müşavirliğimizin gayretleriyle karşılamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki dönem için belirlediğimiz en önemli hedefimiz, TOBB’un desteğiyle Cenin’de bir sanayi bölgesini kurmaktır. Uzun süredir gündemde bulunan bu konuda önemli adımları atılmış olup, bu projenin hayata geçmesini diliyoruz. İnanıyoruz ki, Cenin Sanayi Bölgesi Filistin için önemli bir üretim, ihracat ve istihdam kapısı işlevini görecek ve böylece barış sürecine de ilave katkı sağlamış olacaktır. Tüm bunların yanı sıra Türkiye ve Filistin arasında turizm alanında işbirliğinin gelişmesini sağlayacak somut adımları atmaya başladığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum.

Temsilcilik olarak bir başka misyonumuz da, Türkiye’yi ve Türk kültürünü Filistin’de daha geniş kitlelere tanıtıcı projeler gerçekleştirmektir. Bu cümleden olmak üzere, her yıl Filistin’in değişik şehirlerinde bir Türk Kültür Haftası düzenlemek için gerekli çalışmalara başlamış bulunmaktayız.

Nihayet, Temsilciliğimiz bünyesindeki konsolosluk şubemiz, başta vize konuları olmak üzere gerek Filistinlilerin gerek vatandaşlarımızın her türlü konsolosluk işlemlerini en etkin ve hızlı biçimde yerine getirmektedir.

Özetle,başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırları temelinde komşularıyla barış ve güvenlik içerisinde yaşayan bağımsız bir Filistin Devleti’nin ortaya çıkması için Temsilcilik olarak üzerimize düşen sorumluluğu, Filistinli kardeşlerimizin de desteğiyle layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.