Başkonsolosluk Tarihi ve Önceki Başkonsoloslarımız

T.C. Kudüs Başkonsolosluğu, Osmanlı-Türk mirasının kadim coğrafyasındaki konumu itibarıyla Türkiye’nin yurtdışındaki önemli dış temsilciliklerinden biridir.

Filistin toprakları yirminci yüzyılın ilk yıllarında iki idari bölgeye bölünmüş; kuzeydeki Akka ve Nablus sancakları Beyrut Vilayeti’ne, Yafa, El-Halil ve Kudüs şehirlerini kapsayan güneydeki “Bağımsız Kudüs Sancağı” da doğrudan İstanbul’a bağlanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti ile Kudüs arasında kurulan bu doğrudan bağ sayesinde başta Kudüs olmak üzere Filistin topraklarının artan yüksek profili, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün Filistin ve Kudüs’e ilişkin değişik zamanlar yaptığı açıklamalarda da ifadesini bulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu müteakiben 1925 yılında açılan Kudüs Başkonsolosluğu, doğrudan Dışişleri Bakanlığına bağlı bulunan yurtdışındaki en eski diplomatik misyonlarımız arasında yer alma ayrıcalığına sahiptir.

Resmi adı Başkonsolosluk olmakla birlikte bir Büyükelçiliğin iş hacmi ve görev niteliklerine sahip olan Kudüs Başkonsolosluğu’nun zamanımıza kadar uzanan dönem içerisinde fiili sınır değişikliklerine bağlı olarak yeniden düzenlemeler geçiren görev alanı günümüzde Filistin Ulusal Yönetimi’ne bağlı bulunan Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ni kapsamaktadır. Ayrıca, BM Genel Kurulu’nun 1947’de almış olduğu 181 sayılı Karar uyarınca özel statü (corpus separatum) kazandırılan Kudüs şehri de, anılan kararda belirlenen sınırlar içerisinde yer alan bitişik bölgesiyle birlikte, Başkonsolosluğun görev alanı içerisine girmektedir.

İsrail’in Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ni işgal ettiği 1967 savaşı sonrasında, İsrail askerlerinin Haram-ı Şerif avlusuna girerek Kubbet-ü Sahra’nın kubbesine İsrail bayrağı dikme girişimleri, dönemin Kudüs Başkonsolosu tarafından önlenmiştir.

İsrail Parlamentosu’nun 1980 yılında Kudüs’ü İsrail’in “ebedi ve bölünmez” başkenti ilanı üzerine ülkemizin İsrail’e yönelik protesto adımı olarak kapatılan Kudüs Başkonsolosluğu, Madrid Barış Konferansı’nın yarattığı olumlu atmosferin de katkısıyla 1992 yılı Eylül ayında faaliyetlerine yeniden başlamış ve günümüze kadar aralıksız devam etmiştir.

Türk dış politikasının son dönemde özelde Filistin-İsrail anlaşmazlığı, genelde de Orta Doğu’ya verdiği önemin bir göstergesi olarak, 2005 yılında Kudüs’teki Misyon Şefliği’ne bir Büyükelçi tayin edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu günümüzde 30’dan fazla personeliyle Filistin’de yaşayan vatandaşlarımıza konsolosluk hizmetleri verilmesi ve ülkemizin Filistin Ulusal Yönetimi ile her alanda ikili ilişkilerinin geliştirilmesi suretiyle bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı barış ile istikrarın tesisine yönelik çabalara katkıda bulunmaya yönelik etkinliklerini sürdürmektedir.

Ülkü Karatay
Ülkü KaratayBaşkonsolos (MM)

-1.4.1980

Hasan Basri Lostar
Hasan Basri LostarBaşkonsolos (MM)

24.6.1925-17.3.1927

Mehmet Refik Durmaz
Mehmet Refik DurmazBaşkonsolos (MM)

17.3.1927-30.6.1928

Atıf  Kor
Atıf KorBaşkonsolos (MM)

20.7.1928-22.11.1930

Hasan Sabri Kezrak
Hasan Sabri KezrakBaşkonsolos (MM)

12.4.1931-31.8.1931

Rüşemi  Bey
Rüşemi BeyBaşkonsolos (MM)

9.9.1931-30.5.1932

Talat Kayaalp Bey
Talat Kayaalp BeyBaşkonsolos (MM)

6.7.1932-4.12.1934

Ahmed Umar
Ahmed UmarBaşkonsolos (MM)

7.12.1934-24.7.1938

Cemal Tevfik Karasapan
Cemal Tevfik KarasapanBaşkonsolos (MM)

25.7.1938-16.4.1942

Hilmi Kamil Bayur
Hilmi Kamil BayurBaşkonsolos (MM)

9.5.1942-10.8.1943

Fuad Aktan
Fuad AktanBaşkonsolos (MM)

25.9.1943-13.7.1945

Ahmet Rüştü Demirel
Ahmet Rüştü DemirelBaşkonsolos (MM)

12.10.1945-31.7.1949

Burhan Işın
Burhan IşınBaşkonsolos (MM)

25.11.1949-18.2.1951

Fuat Bayramoğlu
Fuat BayramoğluBaşkonsolos (MM)

19.2.1951-9.9.1953

Hakkı Kentli
Hakkı KentliBaşkonsolos (MM)

29.11.1953-13.7.1959

Sadullah  Eygi
Sadullah EygiBaşkonsolos (MM)

21.2.1961-25.3.1961

Kemal Yurdadoğan
Kemal YurdadoğanBaşkonsolos (MM)

25.3.1961-18.9.1961

Celalettin Ziyal
Celalettin ZiyalBaşkonsolos (MM)

19.9.1961-15.10.1964

Halil Kaya Pirnar
Halil Kaya PirnarBaşkonsolos (MM)

15.10.1964-2.9.1966

Ali Refik İleri
Ali Refik İleriBaşkonsolos (MM)

3.9.1966-15.7.1971

Behiç Kışınbay
Behiç KışınbayBaşkonsolos (MM)

27.7.1971-17.8.1975

Aydın Alacakaptan
Aydın AlacakaptanBaşkonsolos (MM)

31.8.1975-16.10.1977

Yusuf Kadri Dicle
Yusuf Kadri DicleBaşkonsolos (MM)

31.10.1977-7.7.1978

Işık Akın (UZER)
Işık Akın (UZER)Başkonsolos (MM)

1.10.1992-17.8.1996

Ethem Tokdemir
Ethem TokdemirBaşkonsolos (MM)

1.9.1996-16.8.2000

Hüseyin Avni Bıçaklı
Hüseyin Avni BıçaklıBaşkonsolos (MM)

1.9.2000-13.2.2005

Ercan Özer
Ercan ÖzerBüyükelçi, Birinci Sınıf Başkonsolos

15.2.2005-12.11.2009

Şakir Özkan Torunlar
Şakir Özkan TorunlarBüyükelçi, Birinci Sınıf Başkonsolos

17.4.2010-1.2.2014

Mustafa Sarnıç
Mustafa SarnıçBüyükelçi, Birinci Sınıf Başkonsolos

1.2.2014-10.8.2016

Hüsnü Gürcan Türkoğlu
Hüsnü Gürcan TürkoğluBüyükelçi, Birinci Sınıf Başkonsolos

15.11.2016-15.6.2019