Filistin'e ilişkin Temel Güncel Bilgiler, 30.5.2016

A) Coğrafi Durum:

Batı Şeria: 5.655 km2 (Doğu Kudüs dahil) Gazze Şeridi: 365 km2 TOPLAM: 6.020 km2

Bölgenin en alçak noktası: -408 m. (Ölü Deniz)

Bölgenin en yüksek noktası: 1.022 m. (Tal A’sur)

B) İklim:

880 metrelik rakıma sahip Kudüs’te yazları sıcak ve kurak, kısa süren kış ayları ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. Isı ortalaması, yazları 30-35, kışları 5-10 derece arasında seyretmektedir. Şehir yıllık 584 mm. yağış ortalamasına sahiptir. Rakımın yüksekliği sebebiyle nemlilik oranı düşük olup, şehirde ve Batı Şeria bölgesi genelinde kara iklimi hüküm sürmektedir.

Gazze Şeridinde, Akdeniz’in etkisiyle yazları Batı Şeria’ya göre daha sıcak ve nemli, kışları ise daha ılıman geçmektedir.

C) Nüfus:

Toplam Nüfus: 4.016.416 (Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi)

Kudüs şehri: 475,100 (Yahudi) 244,800 (Filistinli) 719,900 (Toplam) Batı Şeria: 2.517.047 (Doğu Kudüs dahil) (Kilometrekareye 445 kişi düşmektedir) Batı Şeria nüfusunun %9’unu İsrail yerleşim birimlerinde oturan Yahudiler oluşturmaktadır. Batı Şeria’da 120’ün üzerinde İsrail yerleşim birimi bulunmaktadır.

Gazze Şeridi: 1.499.369 (Kilometrekareye düşen 4.108 kişiyle dünyada en yoğun nüfusa sahip bölgelerden biridir. 2005 yılı sonuna doğru İsrail yerleşimci ve askeri unsurlarının tahliyesinden sonra bölgede İsrail nüfusu bulunmamaktadır.)

Rakamlar, Filistin topraklarındaki nüfusun yaklaşık % 44’ünü mültecilerin oluşturduğunu göstermektedir.

D) Dil:

Resmi dil Arapça olup, günlük kullanılan diğer diller arasında ise İbranice, İngilizce ve Fransızca yer almaktadır.

E) Din:

Üç büyük din mensuplarınca kutsal sayılan Filistin toprakları, bu durumun doğal bir yansıması olarak çok dinli bir yapıya sahiptir.

Filistin nüfusunun % 88’ini Müslümanlar (% 86 Sünni, % 2 Şii), % 2,4’ünü Hıristiyanlar (% 1.2 Rum Ortodokslar, % 0,6 Roma Katolikleri, % 0,6 Protestanlar, % 0,03 Ermeni Ortodokslar), nüfusun % 9,6’lık bölümünü de yerleşim yerlerindeki Yahudiler oluşturmaktadır.

F) Ülkenin Yönetim Şekli:

Özerk bir statüye sahip olan “Filistin Ulusal Yönetimi (FUY)”, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993 ve 1995 yıllarında imzalanan Oslo Anlaşmaları çerçevesinde Filistin Devleti kuruluncaya kadar geçen “Ara Dönem” (Interim Period) için oluşturulmuş geçici bir yönetimdir.

Yasama organı özellikleri taşıyan, seçimle göreve gelmiş temsilcilerden oluşan ve FUY’nin yasama organı olan Filistin Yasama Konseyi (FYK), yürütme erki üzerinde güçlü bir etki veya denetim yetkisine sahip değildir. 2002 yılında Quartet tarafından ortaya konan Yol Haritası uyarınca FUY’inde başlatılan reformlar kapsamında, 2003 yılında FUY Temel Yasası’nda değişiklikler yapılarak Başkan’ın yetkilerinin sınırlandırılması amacıyla Başbakanlık kurumu ihdas edilmişse de FKÖ ve FUY tarihi gelişimi içerisindeki alışılageldik “tek lider” esasına dayalı gelenek çerçevesinde, Başbakan’ın yetkilerinin sınırlı ve Başkan’ın yetkilerinin olabildiğince geniş olması dolayısıyla, FUY rejimi, parlamenter sistemden çok Başkanlık sistemi özelliğini taşımaktadır.